Artysta

Anna Żebracka-Prus

Anna Żebracka-Prus jest aktywnym zawodowo i naukowo architektem.

W 2011 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych.

Swój wolny czas poświęca malarstwu i fotografii. Uczestniczyła w licznych kursach malarstwa i rysunku w kraju i za granicą. Jej prace były przedstawiane na wielu wydarzeniach artystycznych oraz autorskich wystawach fotografii i malarstwa w Gliwicach, Katowicach i Krakowie. Fotografuje twórcze działanie Natury. Wybiera różnorodne tematy malarskie – od architektury po człowieka.

 

Obrazy